Verv et nytt medlem

Hvorfor verve?

-         RU har satt seg store mål. Vi har ingen rike onkler, men trenger masse dyktige aktivister for å nå våre mål.

-          Vi må holde organisasjonen ung og frisk. Uten verving: ingen nye medlemmer, bare gamle og sure.

-          Man får prøvd argumentasjonen sin på andre. Det er lærerikt!

-          Det er morsomt å verve!

-          Penger fra kontingentbetalinger er bra for organisasjonen.

Ofte er det to grunner til at folk ikke er medlem i Rød Ungdom:

1) De vet kanskje ikke at organisasjonen eksisterer

2) Ingen har spurt om de vil bli medlem

Rød Ungdom alt og vinne på å verve! Med dette i bakhodet er det bare å gå ut og verve.

Vervetips:

- Verv på skoler. Stå på stand i friminutt eller fritimen
- Verveaksjon: Ta med et standbord, verveblokker, løpiser og noe godt å spise/drikke til å dele ut, og verv nye medlemmer på gata eller fritidsklubben.

Praktisk informasjon:

- Om du trenger verveblokker kan du kontakte Rød Ungdom- kontoret, påru@sosialisme.no eller tlf. 22 98 90 70.
- Om du ikke har verveblokker kan man bruke innmeldingssida på nettsida (link), og i kommentarfeltet skrive hvem som vervet den personene.

-  Folk kan enten betale penger til den som verver/ sende en SMS med “RU 50” til 2434 eller å få en giro i posten. Hvis de betaler til deg må du huske å skrive på hvor mye som er betalt på verveslippen, hvis ikke må det krysses av der det står ”vil ha giro”.

- Det er viktig at både vervede medlemmer og den som har vervet skriver under på verveslippen. Medlemskortet rives av og gis til det nye medlemmet, mens resten må sendes til kontoret. Underskrifter og lapper er viktig for Rød Ungdom slik at vi har bevis på at vi har medlemmer og at de har betalt.
- Husk å sette inn pengene du mottar på kontoen til Rød Ungdom (1645.13.32663) og å sende inn verveslippene til kontoret (Rød Ungdom, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo).