Ungdom og arbeid

Tilbake

Kort fortalt: Rød Ungdom jobber for å styrke unge arbeideres makt og rettigheter. Vi vil ha et arbeidsliv hvor alle har rett på fast ansettelse, anstendig lønn og mer innflytelse på jobben.

Ungdom er spesielt utsatte i arbeidslivet. Vi utnyttes oftere og grovere enn eldre arbeidere. Vi er dårligere betalt, sjeldnere fagorganisert og har oftere arbeidskontrakter som ikke engang er verdt papiret de er skrevet på. For å bedre situasjonen til norske arbeidere må det en endring av maktforholdene.

Dagens arbeidsliv blir råere og råere, og spesielt rammer det oss ungdom. Internasjonal konkurranse legger press på lønnsnivået, vikarbyråer skaper dårlige arbeidsforhold og sjefene prøver stadig å lure oss. Dette skyldes at arbeidsfolk har alt for lite innflytelse over sin egen hverdag. Bedriftseierne som eier fabrikkene, frisørsalongene og butikkene har fullstendig kontroll. De kan presse lønnsnivået, bestemmer hvordan du skal jobbe og kan i siste innstans legge ned eller flytte bedriften til utlandet.

Dette skyldes kapitalismen. Presset på å stadig tjene penger, og stadig holde følge med den internasjonale konkurransen gjør at bedriftene må drive råere og råere. De må selge flere produkter, kutte kostnadene eller effektivisere. Når de har prøvd alt annet er det siste virkemiddelet de har å kutte i lønninger, ødelegge arbeidsforhold og presse arbeiderne til å jobbe fortere. Bedriftseierne har monopol på arbeidsplasser, og vanlige folk må ta de jobbene, til de vilkårene, som finnes. 

Vårt alternativ til bedriftseiernes monopol på arbeidsplasser, er å skape våre egne monopol på arbeidskraft. Dette mener vi best gjøre gjennom fagforeninger. Når vi organiserer oss kan vi få gjennomslag for våre krav. Vi kan tvinge gjennom gode arbeidsforhold, bra lønnsnivå og vi kan senere få reformer som endrer maktforholdet i arbeidslivet.

Våre krav:

 • Sekstimersdag
 • Arbeidslivsorientering, på ungdomskulen og 1. klasse videregående. Fagforening.
 • Arbeiderstyrte bedrifter.
 • Rett på heltid
 • Forby bemanningsbyråer.
 • Velg din egen sjef.
 • De ansatte skal i felleskap ha full kontroll over sin egen arbeidsorganisering
 • Sosialistisk revolusjon

Tilbake

Fakta


 • En butikkansatt i Rimi måtte jobbe i 3000 år for å tjene like mye som Rimi-Hagen har tjent.
 • I Norge er ca 55% av arbeiderene fagorganisert. Blant ungdom er tallet lavere.
 • Ungdom og arbeidsliv
  • I 2011 fant LOs sommerpatrulje 592 ungdom som jobba uten eller med mangelfull kontrakt. Det betyr at rundt 1 av 10 bedrifter som ble besøkt hadde mangler på dette feltet.
  • Arbeidsledigheten blant ungdom er 9,6%, mot 3,2% i resten av befolkninga.
  • 18% av ungdom mellom 16 - 24 år er fagorganisert.