Skole

Kort fortalt: Rød Ungdom ønsker en skole for alle, med reell tilpasset opplæring. Vi vil fjerne leksene, øke antall lærere og sørge for lærlingplass til alle som ønsker det. Gjennom tillit til læreren og eleven vil vi skape en skole som ikke er bygget på overdreven teori og testing.

Skolesystemet i dag handler om å utdanne billigst mulig arbeidskraft, til minst mulig tid. Dette har store konsekvenser for vår skolehverdag. De med høyt utdanna foreldre klarer seg alltids bra, men skolen ser ikke det store flertallet. Helt fra vi begynner på skolen blir vi satt til å konkurrere med hverandre. Istedenfor fokus på egen læring, utvikling og kunnskap blir fokuset retta på hvem som er best i lesing, hvem som har flest poeng og hvem som får høyest karakter.

I dette systemet er det de med best forutsetninger som klarer seg best. Skolen er laga av, med og for utdanningsbarna. Dette gjør at karakterer går i arv, og at skolen reproduserer de sosiale forskjellene i samfunnet. Elever med høyt utdannede foreldre har i snitt en karakter bedre i alle fag enn sine klassekamerater. En av hovedårsakene til dette er lekser.

I dagens skole bruker lærerne så mye tid på å sette karakterer, forberede eksamen, teste og rangere at de ikke har tid til å følge opp elevene sine skikkelig.Ved å gi tillit til elevene og lærerne i stedet for dette fokuset kan vi få en inkluderende skole for alle. 

Rød Ungdom jobber for en skole for alle, hvor størrelsen på lommeboken ikke skal ha noe å si for hva slags utdanning man får. Rød Ungdom er for en god offentlig skole, og mot privatskoler. Nye generasjoner oppdras innenfor skolen, og den oppdragelsen er preget av den ideologien som råder. I skolen formes man som framtidige samfunnsborgere.

Vi må bort fra tall og rangering, tilbake til læring. Istedenfor karakterer, vil vi ha mappevurdering. Denne vurderingsformen gir eleven mye større grad av påvirkningskraft i prosessen, samt en annen forståelse av meningen med eget arbeid.

Vi vil også ha en mye mer praktisk retta skole enn i dag. Særlig gjelder dette på yrkesfag, der store deler av teorien vi lærer ikke er nyttig for det yrket vi utdanner oss til. Men også resten av skolesystemet trenger mer fokus på praktisk læring, og praktisk kunnskap.

Våre krav:

  • Leksefri skole
  • Flere lærere
  • Et tak på antall elever pr. klasse (15 på grunnskole og yrkesfag, 20 på studiespesialisering)
  • Mer praksis, mindre teori
  • Betalt etterutdanning av lærere
  • Høyere utgangskrav i stedet for høyere inngangskrav på lærerutdanning
  • Gratis offentlig skole
  • Gratis læremidler

Lær mer om skolepolitikk