Ofte stilte spørsmål

Det finnes en del spørsmål Rød Ungdom får veldig ofte. Her er noen av de mest stilte - med vårt syn på saken.

Sier ikke Rød Ungdom bare nei til alt?

Rød Ungdom sier nei til hver eneste forverring og ja til hver eneste forbedring av samfunnet. Derfor sier vi nei til lekser, skjønnhetstyranniet og angrepskrig i Afghanistan og Libya. Derimot sier vi klart ja til , og lovpålagte fritidsklubber. Forskjellen på Rød Ungdom og Rødt og alle de andre partiene er at vi ikke går med på si ja til å forverre livet til folk flest for å oppnå mer personlig makt. Så hvis du heter Kjell Inge, Jens eller styrer ditt eget firma, så får du oftest nei hos oss. Dere andre kan derimot vente dere både gode forslag fra Rød Ungdom, og at Rødt stemmer for de gode forslagene som kommer opp i bystyrer og kommunestyrer rundt omkring i landet.

Er ikke Rød Ungdoms politikk veldig urealistisk?

Mange tror at Rød Ungdom har en urealistisk politikk fordi vi er for at de rike skal betale mer skatt, sier nei til NATO-medlemskap og ønsker en skole uten lekser. Vi på vår side, tror det er urealistisk å gi skattelette til Norges aller rikeste og forvente at vi får et samfunn med små forskjeller eller at klimagassutslippene går ned, samtidig som oljepartiene åpner nye oljefelt. Hva tror du?

Går ikke Rød Ungdom litt langt?

Det er ingen tvil om at Rød Ungdom vil forandre samfunnet grunnleggende, men vi mener at det er helt nødvendig. Retusjering av reklame gjør at en tredjedel av norske jenter får dårlig selvtillit. Likevel er det ingen partier på Stortinget som vurderer et forbud. Kloden koker og havnivået stiger. Dette stopper ikke politikere og rikinger fra å drive rovdrift av planeten vår. Norge blir ofte kalt en fredsnasjon, på tross av at vi har vært i krig åtte ganger siden 1990. Med denne politikken, tror vi at ungdom flest oftere er uenige med Arbeiderpartiet, Høyre og FrP enn det de er med Rød Ungdom.

Er Rød Ungdom mot frihet?

Rød Ungdom har gjort dumme ting som alle andre. Blant annet støttet vi udemokratiske regimer på 70-tallet. Derfor har vi også lært at et sosialistisk samfunn skal være mer og ikke mindre demokrati, og at sosialisme ikke kan skilles fra folkestyre. Rød Ungdom vil altså ikke ha sosialisme fordi vi vil at alle skal være like, men fordi vi mener at det samfunnet vi har i dag prøver å presse alle inn i den samme rollen. Vi mener mennesker er mer enn mascaraen, lommeboka eller legninga si - og det er derfor vi er sosialister.

Har du andre spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på andre medier og spør om det du lurer på:

Facebook