NyheterVi støtter de streikende!

I høst har flere yrkesgrupper gått i streik for å sikre sine arbeidsforhold. Her kan du lese våre støtteuttalelser. 

 

Rød Ungdom støtter de streikende i El og It forbundet, Fagforbundet, NITO og Delta.

Rød Ungdom støtter de energiansatte fult ut i kravet om å beholde en ordentlig avspaseringsordning. Etter at den mørkeblå regjeringen svekket arbeidsmiljøloven i 2015 ønsker KS at beredskapsvaktene må jobbe i 7 timer for å få 1 time avspasering mot 5 timer for å få 1 som dagens ordning er nå. De energiansatte rykker ut og arbeider for å gjenopprette strømmen til folk som har mistet strømmen i all slags vær og når som helst på døgnet for at folk skal få tilbake strømmen. Det er folk som jobber på julaften, nyttårsaften og på andre fridager for å gjenopprette strømmen og som mister fritid og samvær med familien sin for å sørge for at alle har fri. Det økende ekstremværet har gjort at vaktene er mer krevende og at man rykker ut oftere. Dette motbeviser retorikken til den mørkeblå regjeringen om at moderne teknologi har gjort det å ha vakt «mer behagelig» og at det derfor er greit å ta fra de energiansatte en ordentlig avspaseringsordning!

 

Rød Ungdom støtter de streikene i Norsk Lokomotivforbund

Rød Ungdom støtter Norsk lokomotivmannforbunds streik. Vi gir lokførerne honnør for deres bidrag til å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå på jernbanen også i fremtiden. Lokførerne jobber hver dag for at passasjerer og gods skal komme trygt fram, det skjer ikke uten et godt samarbeid med de andre faggruppene på jernbanen. Derfor trengs det en solid og god utdanning for lokførere.

Å kjøre tog er et stort ansvar! Et stort ansvar krever en god utdanning! Derfor støtter Rød Ungdom streiken til Norsk lokomotivmannsforbund! 

 

Rød Ungdom støtter streiken til Industri Energi

Rød Ungdom støtter oljeservicearbeidernes streik for å utjevne lønnsforskjellige blant de forskjellige gruppene i oljesektoren. Streiken inngår i et viktig og langsiktig arbeid for å utjevne lønnsforskjellene i oljeproduksjonen.

Streiken handler også om at ikke et lite mindretall skal kunne diktere forhandlingene for flertallet. Styrketallet i medlemmer mellom Industri Energi og Safe er tross alt rundt 10 til 1. Da går selvfølgelig flertallet først.  

Arbeidsgiverne prøver seg på en splitt-og-hersk-strategi mot fagforeningene. Dette gjør de ved å spenne bein på Industri Energi sitt arbeid med å utjevne forskjellene mellom de to oljeavtalene gjennom å inngå en avtale med Safe før Industri Energi var ferdigforhandlet for operatør, boring og forpleining. Alle oljearbeidere er like mye verdt.

 

Rød Ungdom støtter streiken til Akademikerne!

Rød Ungdom støtter Akademikernes krav om å beholde kollektiv rullerende turnus. Leger og helsepersonell trenger et kollektivt vern mot et uforsvarlig arbeidsliv! Rød Ungdom er enige med Akademikerne om at unntakene fra arbeidsmiljøloven for leger allerede er omfattende nok. Rød Ungdom mener arbeidsrettighetene til leger og annet helsepersonell burde styrkes og ikke svekkes! Ikke bare fordi leger og annet helsepersonell gjør en veldig viktig jobb som fortjener ordentlige arbeidsforhold, men også fordi dårlige arbeidsforhold ikke skal gå ut over pasientsikkerheten.

Rød Ungdom har oppfordret alle våre medlemmer og lokallag til å støtte streiken lokalt og bistå med å stå streikevakt.


Siste nyheter


Nå kan du betale kontingent med Vipps!

Nå er det blitt enda flere muligheter for å betale kontingent, Vipps er blitt godkjent betalingsmåte for kontingen.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

Vil du jobbe som høstkonferansesekretær?

Nå har du muligheten til å jobbe med Rød Ungdoms høstkonferanse! Er du den rette til å lage tidenes sommerleir? Søk da vel!
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

Ingen er fri før alle er fri!

LES RESTEN AV ARTIKKELEN