NyheterStans Tyrkias folkerettsstridige angrep i Syria!

Skrevet av: Ivar Espås Vangen, Trondheim Rød Ungdom

Den 24. august rulla tyrkiske stridsvogner over den syriske grensa, og i løpet av de siste dagene har Tyrkia gjennomført flere angrep mot Syria.  Dette er et grovt brudd på gjeldende folkerett, som er fullstendig klar på at det er ulovlig å angripe andre stater, uten godkjenning fra FNs sikkerhetsråd. NRK rapporterer at over 50 stridsvogner og rundt 400 soldater har reist over grensa. I tillegg til dette er såkalte tyrkiskstøttede opprørere med på angrepene.

Tyrkia begrunner aggresjonen med at de skal «bekjempe terrorister». Men realitetene viser at det ikke bare er IS de angriper, men også den kurdiske frigjøringsbevegelsen. Slik bruker Tyrkia trusselen om IS som en mulighet for å forhindre at de kurdiske styrkene i Folkets forsvarsenheter (YPG) og Kvinnenes forsvarsenheter (YPJ) klarer etablere seg mer enn de har klart i dag. Dagen etter invasjonen gjorde Tyrkia det klart at de ville bruke vold dersom kurderne nærmet seg den tyrkiske grensa. Dette uten at det har kommet noen protester fra verken Norge, EU eller NATO.

Rød Ungdom støtter den kurdiske frigjøringskampen. Vi mener det Syrias kurdere har oppnådd av sjølstyre i Nord-Syria må forsvares, og respekteres av stormaktene. Dette er et demokratisk prosjekt basert på likestilling, sekularisme og frihet – sårt tiltrengte verdier i en del av verden som alt for lenge har vært dominert av imperialistiske kriger og diktatur.

Vi vil derfor fordømme Tyrkias invasjon av Syria på det sterkeste. Internasjonal rett må gjelde for alle – også USAs allierte. Det kurdiske folket trenger solidaritet og støtte, ikke tyrkiske tankgranater.

Ivar Espås Vangen – Trondheim Rød Ungdom Siste nyheter


En middelaldersk skikk

Eksamener slik vi kjenner dem oppsto først i Kina på 600-tallet. I et samfunn hvor kun en liten del av befolkningen var lese- og skrivekyndige, og hvor det var milevis mellom hvert bibliotek, hadde keiserdømmet behov for å sikre at deres funksjonærer evnet å pugge og resitere den (begrensede) informasjonen de hadde tilgang til.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

Norske styrker ut av Syria!

Rød Ungdom krever at regjeringen svarer på hvorfor norske styrker er inne i Syria og at Norge skal bidra til å forebygge fred og humanitære løsninger, framfor bomber og kald krig.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

Støtt RUs innsamlingsaksjon for havnearbeiderne!

- Hvert år arrangerer Rød Ungdom en innsamlingaksjon på sommerleir, der inntektene går til en sak vi støtter. I år går innsamlingsaksjonen til støttefondet for havnearbeiderne som ble ramma av konfliktene i havnarbeiderstreikene i Tromsø og Mosjøen.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN