NyheterRettferdighet for saharawiske fanger!

7 observatører fra Rød Ungdom har vært tilstede i en rettsak mot saharawiske aktivister. Aktivistene har allerede sittet i fengsel i syv år for mord som aldri har blitt ordentlig etterforsket, men er basert på tilståelser fra tortur.

Tilståelsene som har kommet, har kommet under og etter tortur, og de tiltalte er utsatt for grove overgrep av myndighetene. Torturkomiteen i FNs menneskerettighet har tidligere kommet med sterk kritikk av forholdene fangene er under, og behandlingen de har blitt utsatt for.

«De bestemte seg for å separere sakene slik at saken den ene tiltalte, som ligger på sjukehus og ikke var til stede, behandles i ny rettssak 13.mars. det gjør at det er håp for at man endelig kan få behandlet de andres saker i denne runden.» sier Tale Ellingvåg, sentralstyremedlem i Rød Ungdom.

Joanne Sørheim, også sentralstyremedlem i Rød Ungdom, forteller «Det er ganske vondt å overvære en rettssak hvor systemet tydelig har sviktet begge parter. De tiltalte, som har sittet inne i syv år, skal dømmes for en kriminalitet de ikke har begått. De satt allerede i fengsel på tidspunktet drapene skal ha skjedd. Og på denne måten blir det heller ikke etterforsket hvem som faktisk har begått disse drapene.»

I rettssaken var de tiltalte plassert i glassbur, og får ikke med seg alt som blir sagt.

«Sahawariene er en allerede utsatt og undertrykt gruppe, og det er opprørende å se hvordan myndighetene i et land overkjører alle begrep om en rettferdig rettergang og menneskerettigheter i denne saken.» sier Kristine Sørheim som også er en av de 7 observatørene fra Rød Ungdom.

Rettssaken mot de 7 startet mandag 23. januar. Men etter kun et par dager ble rettsaken utsatt på ny, noe som også skjedde forrige gang rettssakens skulle opp.

Vi krever rettferdighet, for både anklagede og ofre, vi krever en rettferdig rettssak!


Siste nyheter


Fredsnasjonen Norge, i krig?

Den brutale borgerkrigen i Syria har nå herjet i over fem år. Norge har sendt 60 spesialsoldater, de soldatene vil vi trekke tilbake.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

Rettferdighet for saharawiske fanger!

7 observatører fra Rød Ungdom har vært tilstede i en rettsak mot saharawiske aktivister. Aktivistene har allerede sittet i fengsel i syv år for mord som aldri har blitt ordentlig etterforsket, men er basert på tilståelser fra tortur.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

Ledelsen i Rød Ungdom nektet innreise til Vest-Sahara

I går kveld kjørte en gruppe fra Rød Ungdom mot Vest-Sahara med mål om å komme seg til El Aaiun. Men ble stoppet allerede i Bouizakarne.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN