NyheterRettferdighet for saharawiske fanger!

7 observatører fra Rød Ungdom har vært tilstede i en rettsak mot saharawiske aktivister. Aktivistene har allerede sittet i fengsel i syv år for mord som aldri har blitt ordentlig etterforsket, men er basert på tilståelser fra tortur.

Tilståelsene som har kommet, har kommet under og etter tortur, og de tiltalte er utsatt for grove overgrep av myndighetene. Torturkomiteen i FNs menneskerettighet har tidligere kommet med sterk kritikk av forholdene fangene er under, og behandlingen de har blitt utsatt for.

«De bestemte seg for å separere sakene slik at saken den ene tiltalte, som ligger på sjukehus og ikke var til stede, behandles i ny rettssak 13.mars. det gjør at det er håp for at man endelig kan få behandlet de andres saker i denne runden.» sier Tale Ellingvåg, sentralstyremedlem i Rød Ungdom.

Joanne Sørheim, også sentralstyremedlem i Rød Ungdom, forteller «Det er ganske vondt å overvære en rettssak hvor systemet tydelig har sviktet begge parter. De tiltalte, som har sittet inne i syv år, skal dømmes for en kriminalitet de ikke har begått. De satt allerede i fengsel på tidspunktet drapene skal ha skjedd. Og på denne måten blir det heller ikke etterforsket hvem som faktisk har begått disse drapene.»

I rettssaken var de tiltalte plassert i glassbur, og får ikke med seg alt som blir sagt.

«Sahawariene er en allerede utsatt og undertrykt gruppe, og det er opprørende å se hvordan myndighetene i et land overkjører alle begrep om en rettferdig rettergang og menneskerettigheter i denne saken.» sier Kristine Sørheim som også er en av de 7 observatørene fra Rød Ungdom.

Rettssaken mot de 7 startet mandag 23. januar. Men etter kun et par dager ble rettsaken utsatt på ny, noe som også skjedde forrige gang rettssakens skulle opp.

Vi krever rettferdighet, for både anklagede og ofre, vi krever en rettferdig rettssak!


Siste nyheter


Norske styrker ut av Syria!

Rød Ungdom krever at regjeringen svarer på hvorfor norske styrker er inne i Syria og at Norge skal bidra til å forebygge fred og humanitære løsninger, framfor bomber og kald krig.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

Støtt RUs innsamlingsaksjon for havnearbeiderne!

- Hvert år arrangerer Rød Ungdom en innsamlingaksjon på sommerleir, der inntektene går til en sak vi støtter. I år går innsamlingsaksjonen til støttefondet for havnearbeiderne som ble ramma av konfliktene i havnarbeiderstreikene i Tromsø og Mosjøen.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

God 1. mai!

Gratulerer med arbeidernes internasjonale kampdag!
LES RESTEN AV ARTIKKELEN