Nytt sentralstyre i Rød Ungdom!

Rød Ungdom har valgt nytt sentralstyre

6. august valgte Rød Ungdom 13 nye sentralstyremedlemmer. Linn-Elise Øhn Mehlen tok gjenvalg som leder.

Sentralstyret består av:

Linn-Elise Øhn Mehlen (24)

Linn-Elise er fra Drammen i Buskerud. Hun har sittet to perioder i sentralstyret, den siste som leder av organisasjonen. Linn-Elise har også vært landsstyrerepresentant og nestleder for Oslo Rød Ungdom, og jobbet som regionssekretær for Østlandet Rød Ungdom. Hun er den første lederen som har stilt til gjenvalg i organisasjonen siden Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen.

Nestledere:

Tobias Drevland Lund (20)

Tobias er fra Skåtøy i Kragerø kommune, og sitter som kommunestyrerepresentant i Kragerø. Han har vært leder for Kragerø RU, og sittet to perioder i landsstyret. Tobias studerer statsvitenskap ved Universitetet i oslo.

 

Tomine Sandal (21)

Tomine er fra Askøy utenfor Bergen, og var lokallagsaktiv der lenge. Hun har sittet en periode i sentralstyret som økonomiansvarlig, og også hatt ansvar for studiearbeid. I tillegg til nestledervervet i RU skal Tomine i gang med å jobbe som økonomisekretær for moderpartiet Rødt.

 

Kontoransatte:

Anja Ariel Tørnes Brekke (20), generalsekretær

Anja er fra Stavanger, og har blant annet vært leder for Stavanger RU. Hun har også sittet som landsstyrerepresentant i flere år.

 

Gyro Fjordheim Fjermedal (22), økonomiansvarlig

Gyro er fra Iveland i Aust-Agder, men har også vært aktiv i Trondheim RU. Hun har sittet i sentralstyret siden januar 2015, og blant annet hatt vervene feministisk og antirasistisk ansvarlig.

 

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Vervene er ikke konstituert ennå, dette skjer først på periodens første landsstyremøte.

 

Snorre Log Skage (22)

Snorre er fra Flekkefjord, hvor han har drevet lokallag. Han har sittet en periode i sentralstyret tidligere, som skolepolitisk ansvarlig. Snorre jobber som reissesekretær i Ungdom mot EU.

 

Jakob Pedersen Nygård (23)

Jakob er fra Oslo, og har tidligere drevet lokallag og vært leder for fylkeslaget Oslo RU. Han har sittet en periode i sentralstyret, som faglig ansvarlig.

 

Joanne Brynhildsen Sørheim (19)

Joanne er fra Ringsaker, og var med og startet opp Hamar RU. Hun har vært mest aktivt i Natur og Ungdom, hvor hun blant annet har vært fylkesleder for Hedmark NU.

 

Jor Hjulstad Tvedt (22)

Jor er fra Oslo, og har ikke vært lokallagsaktiv i RU tidligere. Han har derimot sittet i hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk, og sitter også som reprensetant for Venstrealliansen i studentparlamentet ved UiO.

 

Rameen Najam Sheikh (18)

Rameen har vært leder for Oslo RU og har sittet i arbeidsutvalget til 8. Mars-komiteen i byen. Hun er det yngste medlemmet av sentralstyret.

 

Tale Hammerø Ellingvåg (23)

Tale er fra Skåtøy utenfor Kragerø, samme sted som Tobias. Hun har lang erfaring fra Natur og Ungdom, hvor hun har vært sentralstyremedlem. Hun har vært med i RU siden 2009.

 

Christian Eikeland (21)

Christian er fra Fræna utenfor Molde. Han har blant annet vært landsstyrerepresentant forMøre og Romsdal og leder av Molde RU.

 

Ane Margrete Ugelvik (21)

Ane er fra Tana i Finnmark. Hun var med på å starte opp Alta RU, hvor hun har vært økonomiansvarlig. Hun har ellers vært aktiv i Natur og Ungdom og styremedlem i Oslo-lokallaget av den samiske organisasjonen Noereh.