NyheterFredsnasjonen Norge, i krig?

I Syria, lever i dag tre av fire mennesker, i hovedsak barn, i fattigdom. Over halvparten av befolkningen i Syria er på flukt. Dette er på grunn av den brutale borgerkrigen som nå har herjet i over fem år.

Både USA og Frankrike har bedt Norge om også å bidra militært i krigen mot IS. Norge svarte med å sende 60 spesialsoldater, for å trene opp opprørsgrupper, og kjempe mot IS inne i Syria.

Rød Ungdom vil på det sterkeste motsette seg dette. Norge har som småstat ingen interesse av å gjøre slike former for militær innblanding i andre land til en akseptabel strategi i internasjonal politikk. Ikke bare er dette tvilsomt i henhold til internasjonal rett. I praksis blir det også å helle bensin på bålet. Syria trenger ikke flere militære styrker for å løse konflikten. Det som trengs er humanitære bidragsytere og arenaer hvor partene kan forhandle.

Rød Ungdom mener selvsagt at Norge må bidra med hjelp til områder rammet av krig. Derfor mener vi at Norge heller burde jobbe med å få til en fredelig og politisk løsning – og ikke med krigspolitikken Norge i dag har lagt seg på.

Nå foregår det et opprop på Facebook med bedragsytere fra mesteparten av det politiske spekteret. Målet med kampanjen er å få en omkamp om de norske soldatene. Les mer om kampanjen mot Norge i Syria her.  


Siste nyheter


Vil du jobbe som høstkonferansesekretær?

Nå har du muligheten til å jobbe med Rød Ungdoms høstkonferanse! Er du den rette til å lage tidenes sommerleir? Søk da vel!
LES RESTEN AV ARTIKKELEN

Ingen er fri før alle er fri!

LES RESTEN AV ARTIKKELEN

En middelaldersk skikk

Eksamener slik vi kjenner dem oppsto først i Kina på 600-tallet. I et samfunn hvor kun en liten del av befolkningen var lese- og skrivekyndige, og hvor det var milevis mellom hvert bibliotek, hadde keiserdømmet behov for å sikre at deres funksjonærer evnet å pugge og resitere den (begrensede) informasjonen de hadde tilgang til.
LES RESTEN AV ARTIKKELEN