Lekser

En av Rød Ungdoms viktigste kampsaker når det gjelder skole, er kamp mot lekser. Vi mener lekser er en dårlig del av undervisningen av tre grunner.

  1. Lekser reproduserer klasseforskjeller. Når store deler av undervisningen blir lagt til hjemmet, er det en naturlig konsekvens at det er de med høyt utdanna foreldre som lærer mest av lekser. Forskningsresultatene fra Statistisk Sentralbyrås rapport «Who benefits from homework» (link) viser nettopp dette. Det er større forskjeller i klasser som får lekser, enn i klasser som ikke har lekser i det hele tatt.
  2. Lekser virker ikke. Med unntak av de aller flinkeste elevene, har lekser liten eller ingen effekt. Derfor må vi omdanne skolesystemet slik at det tar hensyn til alle. Lekser kan virke utrolig demotiverende dersom du allerede sliter med å komme gjennom alt pensumet på skolen.
  3. Lekser fratar retten til fritid. Menneskerettighetserklæring slår fast at alle barn og unge har rett til fritid. Voksne i arbeid har hatt åtte-timersdag lenge, og det er på tide at også elever for denne. Tid som brukes til lekser, kunne blitt brukt til for eksempel å spille fotball, lese en bok, lære seg å spille gitar eller blogge.

En leksefri skole vil sørge for at du gjør selvstendig arbeid med lærere tilgjengelig. Dette betyr at du ikke er avhengig av foreldrene dine for å forstå det stoffet som du jobber med, men kan spørre en lærer når du trenger det. Dette forutsetter jo selvfølgelig at det er små klasser og at det er nok lærere tilgjengelig. Vi må bort fra tanken om at det er mengden skolearbeid som betyr noe. Det viktigste er jo kvaliteten og effektiviteten i skolearbeidet. Med nok lærere vil lekser bli overflødig, uten at vi trenger å utvide skoledagen.

Rød Ungdoms kampsaker er:

  • Leksefri skole
  • Flere lærere
  • Mot heldagsskole

Lær mer om skolepolitikk