Lag konsert

Har du et vagt minne om at Bono sa et eller annet om krig og fred og sånn på TV en gang? Eller er du blant de mange som heller husker John Lennons julesang eller Jimi Hendrix’ vridde gitartoner? Kan du danse antiamerikansk dans eller gjøre ”arbeiderbevegelsen? Da skjønner du sikkert hva vi snakker om.

Mange musikere sitter inne med et brennende politisk engasjement. At de reiser rundt og spiller låter istedenfor å holde appeller betyr ikke at de ikke bryr seg. Historien er full av eksempler på politiske konserter der artister har vist sitt politiske engasjement gjennom musikken. Vi kjenner alle til Woodstock, Live Aid og Live Eight. Her i Norge er kanskje Nobel-konserten den meste berømte. Men viktigere er kanskje de mange støttekonsertene som ble holdt for barna i Gaza vinteren 2009, utallige OD-konserter som arrangeres hvert år, 1.mai-konserter og konserter mot EU, for rensing, mot skjønnhetstyranniet osv. Dette er konserter som arrangeres på dugnad av vanlige, politisk engasjerte mennesker, med hjelp av engasjerte musikere og teknikere som håper de kan bruke musikken til å gjøre en forskjell.

Det er fullt mulig for vanlige RU’ere å arrangere politiske konserter. Det er fullt mulig å invitere lokalmiljøet til konsert for en god sak. Er saken god og banda noenlunde interessante, er det lett å få mange til å komme. En politisk konsert er en fin måte å verve nye medlemmer på, og det er dessuten ofte lettere for nye medlemmer å komme på en konsert enn å komme på et møte. Mange synes det er morsommere å hoppe opp å ned til bra musikk, enn å diskutere detaljer i partiprogrammet, merkelig nok. Kanskje er også hoppinga og den durende bassen akkurat det som skal til for å vekke engasjementet for et økt antall lærere i skolen, for de palestinske barna, for å beholde ungdomsklubben, eller mot lekser?

Alle kan lage en konsert, bare de har en plan, en oppskrift. Det er ikke lett å lage konsert, uventede utfordringer vil etter all sannsynlighet dukke opp på veien, og ting går sjelden helt etter planen. Likevel er det ingenting som tilsier at ikke ditt lokallag skal kunne lage den konserten alle husker, den som virkelig forandra noe. Denne konsertkokeboka er et forsøk på hjelpe dere i gang.


Å gjøre en konsert politisk

Skal dere arrangere en politisk konsert, er det selvfølgelig viktig at dere har et tydelig politisk budskap. Konserter kan brukes til å legge politisk press ved å rette søkelyset mot en viktig sak, eller til å samle inn penger til et godt formål, eller begge deler. Politiske konserter er en effektiv og morsom aksjonsform, bare dere finner en sak som fungerer, og bare dere klarer å gjøre konserten politisk. Det holder ikke bare å mene noe bra, dere må også få dette fram på en tydelig måte.

Det er ofte lettere å tydeliggjøre konsertens budskap dersom det kommer i form av et konkret krav à la ”Flere lærere i skolen” eller ”Nei til oljeboring”. Et banner på scena er også både flott å se på, og bidrar til å tydeliggjøre budskapet. I tillegg bør dere sette av penger til å trykke opp plakater som dere kan henge opp rundt i byen før konserten, og annet materiell som tydeliggjør budskapet. Det hører gjerne med at det holdes én eller flere appeller under slike konserter, gjerne mens det rigges om på scena. Er dere i tillegg gode til å prate med lokalpressa på forhånd, og til å skrive leserinnlegg om saken dere jobber for, vil dette hjelpe, både for saken og for besøkstallet.

Når det så gjelder å bestemme seg for hvilke band dere skal velge til å fronte saken deres, er det lurt å tenke etter hvilke band som kan tenkes å være enige med dere i utgangspunktet. Dersom dere er så heldige å ha tilgang på tydelig politiske band i nærmiljøet, kan det være en idé å spørre disse, men minst like viktig er det å sette sammen et variert program som får folk til å komme på konserten.

Det er vanlig at politiske konserter gir lite eller ikke noe honorar, annet en gratis mat og reisedekning. Dette gjør det ofte vanskelig å booke de store banda. Det er derfor lurt å satse på lokale band, gjerne folk du kjenner, men i alle fall folk med kort reisevei. En fordel med de dårlige honorarutsiktene er at du er nesten garantert å få musikere som støtter saken. Finner du et band du virkelig liker, er det altså bare å spørre i vei, så lenge de ikke holder en profil som kan bidra til å svekke saken.


Praktiske forberedelser

 

 1. Økonomi:
  Før dere setter i gang med noe som helst annet, er det viktig at dere får klarhet i hvor mye penger dere har til rådighet. Dette er viktig både når det gjelder valg av lokale, muligheter for å gi banda honorar (har dere for eksempel mulighet til å leie inn et proft band som kan trekke publikum?) og hvor flott utstyr dere kan love dem. En enkel måte å få inn penger på, er å ta inngangspenger i døra, men dette er en veldig usikker måte å dekke utgiftene på. Det er lett å feilberegne venta antall publikummere, og dermed gå i underskudd. Lurere er det derfor å søke frifondmidler fra RU sentralt, å søke om støtte fra Rødt lokalt, å be kommunen om pengestøtte og å spørre om lokale butikker og bakerier kan hjelpe dere, for eksempel med gratis mat. Dersom dere har et ungdomshus eller et annet kommunalt konsertlokale i nærheten, er det også sannsynlig at disse vil gi dere rabatter og annen hjelp.

 2. Teknikk:
  Når dere leter etter lokale, er det viktig å klarlegge om utstyr og tekniker er inkludert i leia. Ungdomshus og konsertscener har som regel både lydutstyr og lydtekniker inkludert i prisen, eller for et rimelig tillegg i prisen. Da får du en tekniker som kjenner lokalet og utstyret. Dette er derfor nesten alltid å anbefale. Dersom du må leie lydutstyr og lydtekniker i tillegg, er det lurt å spørre seg litt for i lokalmiljøet for å finne et rimelig og godt alternativ. I tillegg kan det være lurt investere i litt fin lyssetting. De fleste lydmenn styrer gjerne noe enkelt lys i tillegg, bare dere ber dem om det.

 3. Booking og oppvarting av band:
  Det er alltid lurt å spørre lokale band om å spille på slike konserter. De har kort reisevei (du slipper dermed å betale dyr reisedekning), og de har i tillegg ofte en lokal fanskare som kommer på konserten din.

  Ettersom dere ikke har mulighet til å gi vanlige honorarer til de som kommer og spiller, kan det ofte være vanskelig å få tak i store band med musikere som lever av å spille. Men det er ikke umulig. Dersom det er et stort band du vil ha tak i, og du ønsker at de skal spille gratis, bør du ikke ringe bookingansvarlig. Bookingansvarlig er ansatt for å gjøre det mulig for musikerne å leve av å spille konserter, og avviser derfor ofte automatisk forespørsler om gratisarbeid. Det du bør gjøre er å ringe et av bandmedlemmene. Dersom hun eller han støtter saken, er det fullt mulig at bandet er villige til å spille gratis, for på den måten å gjøre en innsats for saken.

  Når du har klart å booke de banda du vil ha, bør du være tidlig ute med å be dem om en teknisk rider, en utstyrsliste for hva de trenger på scena. Gi denne videre til lydtekniker og utstyrsleverandør (som helst bør være samme person/firma/kulturhus) så fort som mulig.

  Uansett hvor dårlig økonomi dere har, er det viktig at dere gjør hva dere kan for å få musikerne til å føle seg velkomne. Det bør i alle fall stå rikelig med vannflasker klare til dem bak scena, og helst også kaffe. Dersom dere har mulighet, er det også fint om det finnes noe mat. Det tar på å spille konsert, og de fleste artister spiller bedre med mat i magen enn uten. Det kan også være lurt å sette én ansvarsperson på hvert band, slik at de vet hvem de skal henvende seg til dersom de lurer på noe.

 4. Mobilisering
  Uansett hvor flotte band dere har booka, hvor flott lokalet ser ut og hvor viktig saken er, er dette til liten nytte om ingen kommer på konserten.

  Mobiliseringsarbeidet er derfor kanskje det viktigste dere gjør. Å klistre opp plakater er en enkel og effektiv måte å trekke folk på. Spesielt interesserte kan kanskje få informasjon om konserten via lokallagsbloggen, rødungdom.no eller lignende, men for alle andre, er det plakater som gjelder. Bruk derfor gjerne litt ekstra penger på å lage en fin plakat som dere klistrer opp over hele byen en snau uke i forveien. Løpesedler er også en grei måte å spre konsertinfo på, men i det siste har Facebook tatt over en del av løpesedlenes rolle. Det er lett å dele informasjon om konsertsted og –tidspunkt på Facebook, men også de som først får vite om konserten gjennom internett, blir gjerne ekstra gira når de ser en flott plakat. Plakater og en Facebook-event er derfor et godt utgangspunkt når man ønsker å trekke vanlige folk til konsert. For å trekke RU’ere spesielt, kan det i tillegg være lurt å ta kontakt med RU sentralt for å få tak i e-postadresser til medlemmer i området, slik at de er sikra å få med seg budskapet. Sist, men ikke minst, er effekten av medieomtale. Spør lokalavisa om de vil lage en sak om at dere har konsert, eller skriv et leserinnlegg om saken dere fronter, der dere også nevner konserten. Jo flere kanaler dere bruker for å spre budskapet om konserten, jo flere vil komme for å høre på, og jo bedre vil stemninga bli når første band går på scena.

Konsertdagen

Som konsertarrangører bør dere være ute i god tid før første band kommer for å ha lydsjekk. Backstage’n bør være ferdig innreda med mat og drikke, og det dere står for av sceneutstyr må i høy grad være ferdig til innplugging. Spør lydtekniker hvor lang tid det vil ta å sette opp alt utstyret, og hvor mange hun eller han ønsker til å hjelpe seg. Beregn å være ferdig med så mye som mulig av rigginga før første band ankommer lokalet.

Avhengig av hvilke band dere har booka, vil det være ulike behov for bæring av utstyr når de kommer. Dersom banda har med seg egne trommesett, kan det være behov for kjøring av dette, og i alle fall bæring. Det er uansett hyggeligere med for mye bærehjelp enn med for lite, og i alle fall bør bandas kontaktpersoner komme og presentere seg så fort som mulig,, og tilby seg å hjelpe dem med det som trengs.

Det er vanlig med en halvtimes- til en times lydsjekk per band, avhengig av størrelsen og type instrumenter. Regn med forsinkelser. Dere bør ha beregna i alle fall en halvtime fra siste lydsjekk avsluttes til dørene åpner. Det er ingenting som er kjipere for publikum enn å måtte stå og hutre ute i kulda p.g.a. forsinkede lydsjekker.

Noe mat bør det være mulig for artistene å få. Enkel mat (frukt, brødskiver og pålegg, eller lignende), kaffe og vann er det viktigste. Så kan dere heller supplere med mer spennende ting hvis dere har råd.

De siste forberedelsene på scena før konsertstart er i all hovedsak noe som skjer mellom lydtekniker og bandet. Deres oppgave som konsertarrangør er egentlig bare å stå klare til å bære det som skal bæres, finne det som skal finnes, og ellers hjelpe til med det dere blir bedt om.


Dørene åpner

Når publikum renner inn dørene, p.g.a. den massive plakatklistringa dere gjennomførte forrige helg, begynner selve konserten. Som de proffe konsertarrangørene dere er, har dere nå selvfølgelig ordna alt som skal ordnes, bortsett fra den hektiske omrigginga mellom banda, som dere bør hjelpe til med. Omrigg bør være avtalt og planlagt på forhånd. Det kan være lurt å bruke omrigginga mellom lydsjekkene som trening før konserten. Men slike tekniske ting bør lydtekniker og musikere styre. Deres oppgave som arrangører er kun å hjelpe til. Omrigg mellom hvert band bør ikke ta mer enn 10 minutter, dersom den er godt planlagt, men omfattende omrigger kan lett ta bortimot en halvtime. Det hele avhenger av hvem som spiller. Dere bør derfor helst spørre banda om antatt omriggingstid når dere ber om rider. Det er vanlig å la hvert band spille i minimum en halvtime, maksimum en time, avhengig av hvor mange band dere har booka, avhengig av hvor spennende det er å høre på dem i lengden, og avhengig av hvor mye tid dere vil sette av til appeller og annet gøy.

Sannsynligvis vil dere ikke klare å følge planen dere har laget. Sannsynligvis vil noe gå skeis. Sannsynligvis vil gitaristen ryke en streng, trommisen miste stikkene eller en av forsterkerne begynne å ule. Men lag allikevel en plan, og gjør deres beste for å holde den. Vær positive, og ikke gi opp. Forhåpentligvis vil dere også få sjansen til å stå bakerst i lokalet, glisende fra øre til øre, og stirre utover alle de glade publikummerne som koser seg til musikken, (forhåpentligvis med en flyer i lomma som de kan lese på under omrigginga mens de venter på neste band). Forhåpentligvis vil dere klare å lage den konserten som folk husker, den som forandra noe.

Lykke til!