Hva er RU?

Hva er problemet?

Rike og toppolitikere har for mye makt, vi vil gjøre noe med det.

Hva mer?

Vi må kvitte oss med kapitalismen, og bytte ut pengestyre med folkestyre.

Kapitalismen står i veien for en bedre verden.

 • I veien for demokrati, siden dem med mest penger har mest makt.
 • I veien for miljøet, siden hensynet til økonomisk vekst går foran satsing på miljøvennlig teknologi.
 • I veien for kvinnefrigjøring, siden systemet tjener på at kvinner tjener mindre og eier mindre enn menn.

Hvordan gjør vi det?

Ved å forandre samfunnet grunnleggende gjennom en revolusjon. Derfor organiserer vi ungdom til kamp for en mer rettferdig verden. 

Sosialistisk folkestyre, hva er det?

Sosialistisk folkestyre er vår plan for et friere og mer demokratisk samfunn. Et system der vanlige arbeidsfolk bestemmer, og setter menneskers behov foran markedet. Et sånt samfunn har store muligheter. Vi kunne hatt:

 • Gratis kollektivtransport
 • 6-timers arbeidsdag
 • Bolig til alle
 • Gratis basisvarer
 • Mer makt til vanlige arbeidsfolk

Det fungerer jo ikke i praksis? 

Ordet kommunisme betyr et samfunn uten klasser. Et samfunn der man bidrar med det man kan, og får det man trenger. Mye av det som er bra i Norge, fungerer allerede på på den måten. Gratis skole, biblioteker og wikipedia er eksempler på ting som ikke styres av penger og profitt, men som fungerer svært godt likevel. Vi vil organisere andre deler av samfunnet på samme måte, og tror det vil fungere bedre enn dagens kapitalisme.

Men dette skjer jo ikke med det første...

Nei, det er sant. At Rød Ungdom tør å sette seg høye mål, hindrer oss heldigvis ikke i å jobbe for å forandre verden her og nå. Vi er optimister, og har samlet oss i Rød Ungdom fordi vi mener det er mulig å gjøre Norge til et mye bedre sted. For tiden jobber vi med følgende hovedsaker: leksefri skole, antirasisme og merking av retusjert reklame.

Dere er feminister?

Jo, vi mener det er et godt stykke fram til kvinner og menn er likestilte. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, opplever større skjønnhetspress og vold mot kvinner er et stort problem. Derfor fortsetter vi å jobbe for at kvinner skal ha makt, lønn og trygghet på lik linje som menn.

Du trengs!

Forandring er ikke en tilskuersport. Det er flott om du er enig med oss, men forandring skjer bare dersom mange går sammen og aktivt gjør noe. Derfor er det viktig er at du blir med i Rød Ungdom.

Ja! Når ungdom organiserer seg og kjemper sammen, er det ingen grenser for hva vi kan få til. Ungdom har opp gjennom tidene stått i spissen for store endringer, som å kaste tsaren i Russland og kongen i Nepal. Det var skoleelever i Sør-Afrika som startet det såkalte Sowetoopprøret som blir sett på som starten på slutten for det rasistiske apartheidsystemet. Som medlem av Rød Ungdom er du del av denne stolte tradisjonen.

I Norge har Rød Ungdom vært avgjørende for å få gratis skolebøker, bedre jenters selvtillit gjennom Bøllekurs, stoppe norsk deltakelse i Irak-krigen og anerkjenne Palestina.

Les mer om RU..

..i vårt prinsipprogram eller arbeidsprogram.

s l

Les mer om hva Rød Ungdom mener:

Fakta


 • Rød Ungdom ble startet i 1953 under navnet SUF, og hadde den gang tilknytting til SF.
 • Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt. Vi organiserer ungdom til kamp for en rettferdig verden.
 • Våre hovedsaker er leksefri skole, asylpolitikk og retusjering av reklame.