Hva vil vi?

 

Kort fortalt: Vi lever i en verden med nok mat og ressurser til alle. Likevel finnes det undertrykking, klasseskiller og sult. Rød Ungdom mener kapitalismen er hovedgrunnen til det, fordi makten er så skeivt fordelt. Vi organiserer ungdom til kamp for en rettferdig verden. 

Verden er urettferdig

Du fikk kanskje høre at "verden er urettferdig" da du var liten.

  • 25 000 mennesker dør av sult hver dag, samtidig som man brenner korn for å holde matprisene oppe.
  • Kvinner utfører 60 % av verdens arbeid for kun 10 % av inntektene.

Det du sannsynligvis ikke lærte da du var liten er at verdens urettferdighet ikke skyldes tilfeldigheter.

Urettferdigferdigheten ligger i det økonomiske systemet som råder i verden og Norge i dag: kapitalismen. Dette systemet fører til at et lite mindretall får retten til å eie samfunnets viktigste ressurser. Under kapitalismen har de med mest penger mest makt. For eksempel brukes det mer penger på å forske på Viagra enn på AIDS-medisin. Alle skjønner at det ikke er et større behov for Viagra enn for AIDS-medisin i verden i dag. Bortsett fra kapitalismen. For kapitalismen skjønner bare de behovene den blir betalt for å forstå.

Jaget på penger rammer også oss i Norge. At fritidsklubben din legges ned eller at det ikke er penger til å pusse opp skolen din skyldes ikke at Norge mangler penger, vi har tusenvis av milliarder på bok og hundrevis av milliardærer. Det skyldes kapitalismen.

Vi har et alternativ

Rød Ungdom jobber for et sosialistisk folkestyre der flertallet, arbeiderklassen, styrer samfunnet, men minoriteter ikke skal diskrimineres. I et kapitalistisk samfunn må stemmeseddelen bøye seg for pengeseddelen og folkestyret vike for pengestyret. Et sosialistisk folkestyre innebærer at økonomien blir underlagt demokratiet. Et samfunn der det beste for fellesskapet er i sentrum, ikke profitt til et fåtall.

I et slikt samfunn vil enkeltpersoners mulighet til å eie andres arbeidsplasser forsvinne. Slik forsvinner utbyttinga og muligheten for likeverd mellom individene åpner seg. For å unngå at sosialisme utvikles til et nytt undertrykkingsapparat vil vi jobbe for at samfunnet konstant utvikles i retning av et klasseløst samfunn, kommunisme.

Kommunisme er grunnlaget for et samfunn der undertrykkende strukturer som klasser og sosiale kjønn er unødvendige. Samfunnet organiseres som et fellesskap av frie interesser, som sammen avgjør hvordan menneskehetens skaperkraft kan brukes på best mulig måte.

Dette høres ut som et drømmesamfunn – men det er naivt å tro at et sånt samfunn vil være helt uten motsetninger og problemer. Det er ikke noen automatikk i at kommunisme vil bety at all kvinneundertrykking, rasisme og sløsing av naturressurser opphører av seg selv. Samtidig vil forutsetningene for de strukturene som undertrykker folk i dag forsvinne. Det vil fortsatt være konflikter, og nye motsetninger vi ikke kan forutse i dag kan dukke opp. Vi tror ikke at historia har noen endestasjon. Kommunisme betyr heller ikke slutten på menneskehetens utvikling, men slutten på undertrykking basert på klasse.

Det betyr starten på en ny fase i menneskehetens historie.

Lær mer om hva vi vil!