REFORM

I forrige uke kom Reform (ressurssenter for menn) med rapporten «Ser vi gutta?». Rapporten omhandler seksuelle overgrep og krenkelser mot gutter og menn, og inneholde blant annet 33 anbefalinger til tiltak.

Rapporten og anbefalingene er basert på en gjennomgang av norsk forskning på seksuelle overgrep mot gutter og menn. Den avdekker at det fortsatt gjenstår mye arbeid på dette temaet, blant annet for å bryte ned kjønnsspesifikke myter om overgrep. Rapporten peker også på bagatelliseringen av overgrep mot menn, og at det eksisterer en myte om at gutter alltid er glade for seksuell oppmerksomhet.

Vi kårer Reform til ukas helt for arbeidet med å sette fokus på overgrep mot gutter og menn!