Feminisme

Kort fortalt: Norge har blitt kåret til verdens mest likestilte land av FN. Det betyr at i Norge skal menn og kvinner ha de samme rettighetene og mulighetene. Det høres veldig fint ut, men er dessverre langt fra sannheten. På samme måte som Rød Ungdom mener at det finnes klasseforskjeller, mener vi også at det finnes store kjønnsforskjeller. I dag har kvinner mindre makt og flere begrensinger i samfunnet enn menn.

Et eksempel på dette er at kvinner tjener mindre penger enn menn. I gjennomsnitt tjener kvinner over seksti tusen kroner mindre i året enn det menn gjør. Grunnen til dette er at vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, og at de typiske kvinneyrkene blir lavere verdsatt enn de typiske mannsyrkene.

Men kjønnsforskjellene i samfunnet starter lenge før man begynner i arbeid. Helt fra fødselen av blir barn tredd inn i en jente- eller gutterolle som bestemmer hvilke forventninger som blir stilt til det, og hvordan det skal bli oppdratt. Det er dette man kaller for kjønnsroller, noe som følger oss hele livet, og har veldig mye å si for hvordan vi utvikler oss, og hvilke valg vi tar. Disse kjønnsrollene gir ulike begrensinger og muligheter til jenter og gutter. Jenter sin kjønnsrolle er mye trangere enn guttene sin, og dette betyr at jenter opplever å bli stilt større krav til personlighet, oppførsel og ikke minst utseende. Denne systematiske forskjellsbehandlingen kan vi se mange steder i samfunnet.
Kjønnsrollene har mye av skylden i at arbeidsmarkedet er såpass kjønnsdelt som det er. Gjennom oppveksten blir det stilt forventninger til interessene våre, og hvilke yrker som passer oss fordi vi er jenter eller gutter. Ofte velger vi yrker basert på dette; Jenter begynner i typiske kvinneyrker, som helse, omsorg eller service, og gutter begynner i typiske mannsyrker.

Det blir stilt utrolig strenge krav til jenters utseende. Gjennom mote, reklame og media blir vi foret med bilder av den «perfekte kvinnen». Disse skjønnhetsidealene, som ofte er redigert og konstruert i Photoshop, er helt umulig å oppnå. Resultatet blir at jenter sammenligner seg selv med disse idealene, og ofte får dårlig selvtillit og et negativt forhold til sin egen kropp på grunn av det. På denne måten tjener de store selskapene enorme summer på jenters dårlige selvtillit. De viser oss hva som er galt med oss, og hvilke produkter eller klær man må kjøpe for å bli perfekte.

Et siste eksempel er usynliggjøringa som jenter møter over alt i samfunnet, blant annet i media, sport og populærkulturen. Kvinner er sjelden synlige i de store avisene. Jens Stoltenberg er Norges statsminister, mens Gro Harlem Bruntland var Norges kvinnelige statsminister. Mannlige fotballspillere spiller fotball, mens jenter spiller kvinnefotball. Et band bestående av menn er et band, mens et band bestående av jenter er et jenteband. Hvorfor er det egentlig slik?

Det handler om et skjevt maktforhold mellom kvinner og menn. Dette starter i barndommen, og gjør seg gjeldene hele livet. Kvinner er undertrykt både økonomisk og kulturelt, og dette maktforholdet vil Rød Ungdom gjøre noe med.

Vårt alternativ

Rød Ungdom ønsker seg et likestilt samfunn, der det ikke spiller noen rolle om du er mann eller kvinne, der alle barn blir utfordra og får utvikle seg i barndommen, der vi velger yrker utifra våre egenskaper og vår motivasjon, og der lønna ikke skiller mellom kjønn. Vi anser kvinnekampen som like viktig som klassekampen, og mener at de to er avhengige av hverandre. Man kan aldri oppnå full kvinnefrigjøring under kapitalismen, og man kan ikke oppnå kommunisme uten å jobbe for kvinnefrigjøring samtidig.

Vi er feminister i handling, der andre bare prater. Selv om kvinner og menn har like rettigheter i forhold til loven, ser vi ikke på dette som noe mer enn et papir med flotte ord før det viser seg i den virkelige verden. Derfor organiserer vi jenter og gutter til opprør mot mannsamfunnet. Vi arrangerer bøllekurs, som er et feministisk selvtillitskurs for jenter. På disse kursene kan du som jente lære mer om feminisme, om å sette grenser og utvikle din egen selvtillit. Vi aksjonerer mot retusjert reklame, jobber mot voldtekt og for likelønn.

Våre krav

  • Merking av retusjert reklame

  • Likelønn
 nå
  • Voldtektsenhet i politiet 

Lær mer om feminisme


Fakta


  • Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av det menn tjener
  • Kvinner eier 1 prosent av verdens eiendom