KrF/Knut Arild Hareide

Onsdag uttalte Knut Arild Hareide at KrF ville utrede muligheten for å innføre en tredje kjønnskategori. Men denne utredningen tok visst ikke mer enn en dag, for allerede dagen etter uttalte han at det er ikke er aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn.

Kanskje skulle vi ikke forventet så mye mer av KrF, partiet som også er mot abort, men dette kvalifiserer likevel KrF til ukas dust.

Vi kårer KrF til ukas dust, og håper de snart følger etter resten av oss inn i 2017, uten å ha for store forhåpninger om at det kommer til å skje.