Jan Tore Sanner og regjeringa

Torsdag 8. juni ble det stemt over både regionsreformen og kommunesammenslåing. Begge sakene gikk gjennom. Dette vil si at vi i 20201 får 11 regioner istedenfor 19 fylker, og at antallet kommuner reduseres fra 428 til 354. I ti saker skjer sammenslåingen ved bruk av tvang.

For Rød Ungdom handler dette om nærhet til politikere og at vi ønsker et levende lokaldemokrati. Regjeringas reformer skaper større avstand til de folkevalgte, og er dermed med på å svekke demokratiet. I Danmark hadde de samme prosess for noen år siden. Det resulterte i en voldsom sentralisering av tjenester og institusjoner- i tillegg til at de ikke sparte penger!

For dette kårer vi Jan Tore Sanner og regjeringa til ukas duster!