Antirasisme

Kort fortalt: Rød Ungdom er for et flerkulturelt samfunn, der ingen forskjellsbehandles for hvem de er eller hva de tror på. Derfor kjemper vi mot alle former for rasisme. I tillegg vil vi la flere flyktninger og asylsøkere få beskyttelse i Norge, og styrke innvandreres mulighet til å få språkopplæring og arbeid.

Vi mener det finnes tre hovedtyper rasisme, som må bekjempes på ulike måter. Den første typen er den statlige rasismen. Når regjeringen strammer inn i asylpolitikken rammer dette en av de mest utsatte gruppene i samfunnet. Folk som er på flukt fra elendighet får et kaldt møte med den norske staten. Lange opphold på asylmottak, med dårlig dagstilbud. Dette er virkeligheten asylsøkere i Norge blir utsatt for. Og de som slipper gjennom dette nåløyet er utsatt for andre typer rasisme:

Den andre hovedtypen rasisme er den organiserte rasismen. Både direkte nazistiske og rasistiske organisasjoner og de innvandringsfiendlige partiene havner inn under denne kategorien. Nazismen er en voldelig og menneskefiendtlig ideologi som må bekjempes politisk. Der andre politikere behandler dette som et holdningsproblem, ser Rød Ungdom det som et samfunnsproblem.

Den siste formen for rasisme er hverdagsrasismen. Høyrepopulisme er med på å spre denne formen for rasisme. Det er denne rasismen som oftest møter innvandrere. Når jobbsøknadene til innvandrere kastes i søppla før den åpnes og når innvandrere sliter med å få bolig er to eksempler på denne formen for rasisme. Det er dette som gjør at innvandrere med universitetsutdanning jobber som reinholdere, og at innvandrere ofte er bosatt i de fattigste strøkene. Fordi samfunnet ikke lar dem gjøre noe annerledes.

Vi trenger et arbeidsmarked og et boligmarked som ikke lukker døra med en gang en innvandrer banker på. Vi trenger et solidarisk samfunn som gir alle mennesker muligheten til å utvikle seg. Rasismen i vår del av verden er en del av den dominerende vestlige kulturen, en følge av århundrer med kolonialisme, imperialisme og undertrykkelse. Rasismen skygger over de virkelige problemene i samfunnet, nemlig klasseforskjellene.

Våre krav:

  • Bedre rettigheter for mindreårige asylsøkere
  • Arbeidstillatelse til asylsøkere og ureturnerbare
  • Anonyme jobbsøknader
  • Lovfestet, obligatorisk og gratisnorskopplæring for alle som bor i asylmottak
  • Antallet undervisningstimer i norsk og samfunnsfag økes tilbake til 3000 timer (mot dagens 600)

 

Lær mer om antirasisme

Fakta


  • I 2007 levde 12% av innvandrerbefolkningen i Norge i fattigdom, mot 2% i resten av befolkningen.
  • Politikere med utenlandske navn strykes oftere enn andre fra valglister.
  • Arbeidsledigheten blandt innvandrere er på 7,7%, mot 2,3% i resten av befolkningen.