Ungdomskultur

Tilbake

Kort fortalt: Rød Ungdom vil at ungdom skal ha mulighet til å drive med ting som interesserer dem, uten å bli hindret av høye priser eller detaljstyring fra voksne. Derfor mener vi tilgang til ungdomskultur må være en rettighet.

Ungdom uten stemmerett taper alt for ofte i kampen mot voksne politikere. Fritidsklubber legges ned, og det er alt for få kulturtilbud uten dyre priser og/eller 18-års aldersgrense.

Ungdom har i alle år utvikla sine egne former for kultur, ofte i motsetning til både mainstream og elitekultur. For Rød Ungdom er det viktig at ungdom har rett og mulighet til å skape og utvikle sine egne kulturuttrykk. Dette vil samfunnet tjene så mye på i lengden, at hver krone som blir brukt på ungdomskultur kun bør ses på som en god investering

Fritidsklubber og ungdomstiltak må lovfestes så det blir vanskeligere å fjerne dem. Da kan man også stille krav til hva som kan kalles en fritidsklubb. Det holder ikke med et slitent biljardbord hvis man skal gi ungdom et skikkelig tilbud.

Våre krav:

  • Lovfesting av fritidsklubber
  • Ungdomsrabatter på kultur- og fritidstilbud
  • At ungdom har tilgang på gratis øvingslokaler og innspillingsstudioer i alle kommuner
  • Lovlige graffitivegger
  • Selvstyrte ungdomshus

Tilbake

Fakta


  • Hver tredje fritidsklubb har de siste tre årene opplevd å kjempe mot nedleggelse.
  • Over 100 klubber har blitt lagt ned siden 2002.