Norge i krig

Tilbake

Kort fortalt: Rød Ungdom mener krig sjeldent løser noen problemer, annet enn stormakters behov for mer makt. Derfor er vi mot Norges deltakelse i NATOs kriger, og vil hente soldatene hjem fra Afghanistan.

Norge har de siste 11 årene vært involvert i krig i Afghanistan, Irak og Libya. Samtidig er Norge en av verdens største våpeneksportører, sett i sammenheng med folketall. Dette utgjør Norges internasjonale rolle. Vi er i krig, og tjener penger på krig. Både direkte på våpensalg, men også indirekte gjennom oljeindustrien som opererer blant annet i Irak og Libya. Når det er krig i disse landene, øker oljeprisene. Dette tjener Norge penger på. Rød Ungdom er et fredsparti som sier nei til krig, og ja til humanitær støtte og hjelp.

I Afghanistan har Norge vært i krig i over ti år, siden 2001. Ved inngangen til krigens tiende år var det lite som tydet på at vår krigføring bidrar til noe som helst bra. Afghanistan er en av de verste landene i verden å vokse opp i, kvinnene blir undertrykt og rekrutteringen til terrororganisasjonene rekrutterer som aldri før. Antall sivile som blir drept i krigen bare øker, år for år. Den eneste forandringen den millitære invasjonen har fått til, er å få opiumsproduksjonen i Afghanistan til å blomstre opp igjen. Afghanistan produserer 92 prosent av verdens opium, som brukes til å lage heroin.

Rød Ungdom vil stoppe alle millitære invasjoner. Vi mener det norske forsvaret skal være nettopp det, en millitærstyrke som skal forsvare Norge i tilfelle en invasjon. Vi har ingen rett til å innvadere og styre utviklingen i andre land med militærmakt. Like lite som om andre land har rett til å innvadere Norge. Denne formen for internasjonal arroganse kaller vi imperialisme, og selv om krigene ofte begrunnes med at man skal innføre demokrati, er det planer om økt makt og økonomiske interesser som ligger bak. Derfor vil vi også trekke oss ut av NATO, en angrepsallianse styrt av USA. Vi foretrekker heller en nordisk forsvarsallianse, fremfor et krigshissende NATO. Bare gjennom fred og selvstyre kan andre landen utvikle sine samfunn og levesett.

Norge eller USA har ingen rett til å fortelle andre lands innbyggere hvordan de skal organisere livene sine. Den eneste gangen RU kan akseptere millitær tilstedeværelse i andre land, er når begge partene i en krig eller konflikt aksepterer det. Utviklingen vi så i Afghanistan i den korte fredsperioden mellom Sovjetunionens invasjon og Talibans fremmarsj og den USA-ledede invasjonen var enorm. Derfor støtter vi fred og frihet.

Våre krav:

  • Hent soldatene hjem: Norge ut av Afghanistan og Libya.
  • Ingen støtte til krig
  • Begrens våpeneksport. Ingen våpensalg til krigførende parter.
  • Krev sluttbrukererklæring, sånn at vi har garanti for at ikke våre våpen ender opp hos barnesoldater, terrororganisasjonener eller Israel.
  • Trekk norske komersielle selskaper ut av land under okkupasjon, ingen profitering på krig.

Tilbake