Miljø

Tilbake

Kort fortalt: Rød Ungdom vil stoppe klimaendringene før det er for sent. Teknologien og ressursene finnes, hvis vi lar hensynet til hva jorda tåler gå foran børsenes behov for ukontrollert vekst.

Klimakrise og forurensing står i fare for å ødelegge jorda for oss. Mer ekstremvær, økende havnivå og flere naturkatastrofer kan ramme millioner av mennesker og skape store ødeleggelser. Det er en urettferdig krise. De rike landene har sluppet ut mesteparten av klimagassutslippene, mens det er den fattige delen av verden som rammes hardest. Det er også en systemkrise. Den er et resultat av en kapitalistisk økonomi der hensynet til å tjene mest mulig penger går foran hva naturen tåler.

Vi har muligheten til å løse klimaproblemene. Rød Ungdom har mange ideer til hva vi bør gjøre:

 • Gratis og effektiv kollektivtransport, så behovet for bilkjøring blir mindre.
 • Bygge lyntog, så folk ikke trenger å fly så mye.
 • Bruke oljefondet til å utvikle fornybar industri og energi.
 • Trappe ned oljeutvinningen, og slutte å bruke olje og gass som energikilder.
 • Bytte ut kortsiktig vareforbruk med produkter som varer.

Alt dette er mulig å gjøre, og vil lønne seg på lang sikt. Noe av det er også prøvd ut allerede, for eksempel gratis kollektivtransport. Det har man hatt i den belgiske byen Hasselt i mange år. Det har ført til at flere reiser med buss, og færre bruker bil. Kommunen regner også med at de sparer penger på det, siden utgiftene til vedlikehold av vei og helseskader blir mindre.

Likevel har mange miljøløsninger et problem. De er lite lønnsomme på kort sikt. Det passer dårlig i en markedsstyrt økonomi hvor hensynet til kortsiktig overskudd er det viktigste.  Derfor mener Rød Ungdom det trengs en grunnleggende forandring av samfunnet for å løse klimaproblemene. Det trengs en økonomi der det er mulig å tenke langsiktig, og sette hensynet til folk og klima foran mer profitt.

Våre krav:

Miljøvennlig transport:

 • Gratis månedskort for ungdom og studenter
 • Gratis kollektivtransport i de store byene
 • Flere avganger og bedre tilbud i distriktene
 • Differensierte priser på drivstoff.
 • Bygg lyntog mellom de største norske byene
 • Bygg dobbeltspor, og forleng Nordlandsbanen til Tromsø
 • Øke aldersgrensa på barnebillett fra dagens 16 til 18 år

Fornybar energi:

 • 100 milliarder til fornybar energi i en fireårsperiode.
 • 20 Twh vindkraft og havkraft innen 2020.
 • 1 milliard til forskning på fornybar energi hvert år.
 • Å oppgradere eksisterende vannkraftverk
 • Subsidiering av etterisolering av hus
 • At det skal lages en nedtrappingsplan for oljeutvinningstempoet.
 • At åpning av nye oljefelt må fryses.

Tilbake

Fakta


 • Norge slapp i 2010 ut klimagasser tilsvarende 53,7 mill. tonn co2. Det er åtte prosent mer enn i 1990.
 • Oljenæringen, transport og industri slipper ut mest.
 • Om 100 år kan en femtedel av Bangladesh være under vann, siden havet stiger som følge av menneskeskapte klimaendringer.
 • 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fra fossile brennstoff som olje, kull og gass
 • Det er en sammenheng mellom økonomisk vekst og klimagassutslipp. Da børsene stupte i 2008 og 2009, gikk verdens klimagassutslipp ned for første gang siden 1992. Da børsene gikk opp igjen i 2010, økte utslippene igjen.