Internasjonal solidaritet

Tilbake

Kort fortalt: Over hele verden kjemper mennesker for frihet, rettferdighet og demokrati. Står vi sammen er vi sterkere. Derfor støtter Rød Ungdom aktivt andres arbeid mot undertrykking, enten det gjelder palestineres kamp mot okkupasjon eller amerikanske arbeideres kamp mot velferdskutt.

Vi i Rød Ungdom har ikke bare har lyst til å forandre Norge, men å forandre hele verden! Da trengs det internasjonal solidaritet.

Kapitalismen kjenner ingen grenser. Når det økonomiske systemet er bygd på vekst, trenger det stadig nye områder å vokse utover. Enten det skjer gjennom å tvinge på andre land regelverk som tjener de rike landene og store selskapene eller gjennom krig og okkupasjon.

Kapitalistene allierer seg også på tvers av grensene. De lager sine organisasjoner og unioner for å kunne samarbeide om å bevege penger og varer fritt rundt i verden.
Vårt alternativ til dette er internasjonal solidaritet. Arbeiderbevegelsen har en lang tradisjon for å stille seg solidarisk med undertrykte folk verden over. Dette styrker kampen mot kapitalisme og undertrykking.

Økonomisk utbytting av fattige land

Mange steder i verden kommer norske selskaper som Telenor og StatoilHydro i konflikt med lokalsamfunnets miljø- og velferdsinteresser.
Store internasjonale selskaper i andre land knuser systematisk fagorganisering og svarer hardt hver gang arbeidere krever rettigheter. Ukontrollert handel og flytting av selskaper på jakt etter mer profitt resulterer i barnearbeid og dårlige arbeidsforhold.

Et eksempel: Telenors underleverandør GrameenPhone har i fire år hatt et samlet driftsoverskudd på over 5 milliarder kroner. Barnearbeid, ulovlig oppsigelse, dødsulykker og livsfarlige arbeidsforhold har preget hverdagen til arbeidere i GrameenPhone i Bangladesh.

I produksjonen av mastene bruker et av stålverkene over 30 barnearbeidere som jobber for rundt en dollar dagen, med en arbeidsdag på elleve timer. Andre av stålverkene slipper ut spillvann i naturen og ødelegger med det rismarker. Telenor er dessverre ikke alene, men bare en liten brikke i en global imperialistisk utnyttelse av arbeidere i fattige land.

Imperialistmaktene er villige til å sette til side de overnasjonale institusjonene og kjørereglene de til nå har brukt for å sikre sine interesser. Det utfordrer også lojale støttespillere for USA, som Norge. Norge er i dag mest lojale mot stormaktene og i konflikter tar Norge side med okkupanten og bedriftseiere i stedet for arbeidere og de undertrykte.

 

Solidaritet er en selvfølge

"….
Da de kom for å ta fagforeningsfolkene
brydde jeg meg ikke.
for jeg var ikke fagforeningsmann.
Da de kom for å ta jødene
brydde jeg meg ikke,
for jeg var ikke jøde.
Til slutt tok de meg.
Men da var det ingen igjen
til å bry seg."
Utdrag fra diktet Likegyldighet

Selv om uretten ikke alltid rammer oss selv direkte er det uakseptabelt å la andre folk bli undertrykt for at store makter skal bli større og rike menn skal bli rikere.

Vårt alternativ

Arbeidet for revolusjon og sosialistisk folkestyre i Norge henger sammen med den internasjonale kampen for sosial og nasjonal frigjøring. I dag er det folkene i Sør som bærer de tyngste byrdene og fører de hardeste kampene mot det imperialistiske verdenssystemet, sjøl om de fleste i dag ikke står på terskelen til å gjennomføre sosialistiske revolusjoner i sine land.

Vi i Rød Ungdom vil ikke ha bare fred, demokrati og menneskeverd i Norge, men hele verden. Ingen pengemakt eller militærmakt skal undertrykke andre. Siden arbeidere på tvers av landegrenser blir utbytta og forsøkt satt opp mot hverandre i global konkurranse, er vi nødt til å stå sammen mot uretten også på tvers av landegrenser. På denne måten er internasjonal solidaritet arbeiderbevegelsens motmakt.

Det er på tide at Norge endrer sin rolle og står sammen med undertrykte folk i stedet for dem med penge- og våpenmakt. Vi vil støtte kampen for demokrati, miljø, sosial og økonomisk frigjøring over hele verden.

Våre krav:

 • Norge ut av Nato og WTO
 • Ingen norsk eksport av miljøødeleggende prosjekter
 • Ingen investeringer som utnytter folk og ressurser i den tredje verden
 • Stoppe sexturismen til den tredje verden
 • Si opp EØS-avtalen
 • Ut av Schengen-avtalen
 • Fritt Palestina, Boikott Israel
 • Tilbakevendingsmulighet for alle palestinske flyktninger
 • Statens Pensjonsfond Utland trekker ut investeringene fra Israel
 • Støtt nasjonalfrigjøring. Eks Baskerland og Kurdistan
 • Slette u-landsgjelda

Tilbake

Fakta


 • Norge er verdens 6. største våpeneksportør, og verden største i forhold til eksport per innbygger.
 • Norge selger våpen til Israel (via Nammo AS som er et norsk-finsk våpenkonsern med hovedkontor på Raufoss.  Den norske stat eier 50% av aksjene i selskapet. )
 • Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas lønn: 18 millioner kroner.
 • 91 barn under 16 år jobbet i 2010 i ti fabrikker som er eid av Apple.
 • Det er ca 3, 5 millioner tekstilarbeidere, hovedsakelig kvinner, på over 4 000 fabrikker i Bangladesh.
 • I Bangladesh er lovfestede minstelønna for tekstillarbeidere på 160 kroner i måneden (2010). Arbeidere bruker 80 prosent av lønnen på ris, alene.
 • Millionærene utgjør bare 0,9 prosent av jordens befolkning, men gruppens andel av verdens samlede rikdom er 39 prosent.
 • Det er 20 millioner barn på flukt over hele verden. (2011)